Profesjonalne usługi i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów

Firma powstała w celu udzielania fachowej pomocy w realizacji obowiązków wynikających z wymagań określonych w przepisach przeciwpożarowych, a spoczywających na właścicielach, dzierżawcach, użytkownikach obiektów. Firma zajmuje się kompleksowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynków – od „projektu do odbioru” oraz szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową obiektów w tym doradztwem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Współpracujemy z firmami projektowymi i wykonawczymi zajmującymi się realizacją m.in. systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, oświetlenia awaryjnego, a także systemów detekcji gazów. Przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia w zakresie ochrony ppoż., a także ćwiczenia związane z ewakuacją osób z obiektów. Wykonujemy zabezpieczenia przejść instalacji technicznych przez przegrody przeciwpożarowe, a także prowadzimy okresowe przeglądy gaśnic i hydrantów i wyposażenia obiektów w stosowne oznakowanie zgodne z obowiązującymi normami.
Wiedza i doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy w ochronie przeciwpożarowej to gwarancja znajomości zagadnień i rzetelne podejście do każdego zlecenia. Pełny zakres działalności firmy znajduje się w zakładce Usługi.

Usługi

Więcej

Akty prawne

Więcej

Certyfikaty

Więcej